e-Sprawozdanie finansowe XML

Program e-Sprawozdanie Moore Polska.xml został opracowany przez specjalistów Moore Polska sp. z o.o., jednej z największych firm audytorskich z krajowym kapitałem.
 • używany z powodzeniem przez setki klientów, których audytorem jest Moore Polska sp. z o.o.
 • prosty w obsłudze,
 • zapewnia kompletność danych i ujawnień,
 • do wyboru dwa sposoby sporządzenia:
  • sporządzenie sprawozdań na podstawie not objaśniających,
  • poprzez porównanie danych w podstawowych sprawozdaniach z danymi w notach objaśniających,
 • zapewnia wewnętrzną zgodność danych.

Program pozwala na przygotowanie sprawozdań standardowych, czyli dla jednostek innych niż banki, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe wygenerowane przy pomocy naszego programu zawiera wszystkie wymagane elementy:

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
 • Bilans - Aktywa i Pasywa
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia – w postaci not objaśniających

Pobierz Demo

Aby skorzystać z demonstracyjnej wersji programu w pole numeru licencji należy wpisać DEMO

Pełną wersję programu można pobrać po zalogowaniu, dokonując opłaty w zakładce Pobierz program

Zgodność z obowiązującymi strukturami

Niniejszy portal umożliwia wygenerowanie na bazie programu e-Sprawozdanie Moore Polska.xml sprawozdania finansowego w wersji XML, zgodnego z obowiązującymi strukturami i gotowego po podpisaniu do wysyłki do KRS lub KAS. Wygenerowanie pliku XML jest możliwe po zalogowaniu w zakładce Generator XML.

Czytnik e-Sprawozdań finansowych

Dodatkowo udostępniamy Państwu bezpłatnie Czytnik XML, który umożliwi wygenerowanie sprawozdania finansowego w czytelnej formie i pobranie sprawozdania w wersji pdf.