Licencja roczna e-Sprawozdanie Moore Polska.xml

dla klientów, korzystających z usług audytorskich

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

cena netto - zł

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 250 zł

dla innych klientów

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

cena netto 1 000 zł

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 250 zł

pakiet dla biur rachunkowych i grupy podmiotów powiązanych

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (nieograniczona liczba NIP/KRS)

cena netto 1 750 zł

GENEROWANIE PLIKU XML (za każdy generowany plik)

cena netto 150 zł

Licencja roczna e-Sprawozdanie Moore Polska.xml - Odnowienie

(Opcja dostępna w ciągu 60 dni po wygaśnięciu bieżącej licencji)

dla klientów, korzystających z usług audytorskich

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

cena netto - zł

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 250 zł

dla innych klientów

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

cena netto 500 zł

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 250 zł

pakiet dla biur rachunkowych i grupy podmiotów powiązanych

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (nieograniczona liczba NIP/KRS)

cena netto 875 zł

GENEROWANIE PLIKU XML (za każdy generowany plik)

cena netto 150 zł