Licencja roczna e-Sprawozdanie Moore Polska.xml

dla klientów, korzystających z usług audytorskich

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

bezpłatnie

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 280 zł

dla innych klientów

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

cena netto 1 200 zł

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 280 zł

pakiet dla biur rachunkowych i grupy podmiotów powiązanych

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (nieograniczona liczba NIP/KRS)

cena netto 2 050 zł

GENEROWANIE PLIKU XML (za każdy generowany plik)

cena netto 180 zł

Licencja roczna e-Sprawozdanie Moore Polska.xml - Odnowienie

(Opcja dostępna w ciągu 60 dni po wygaśnięciu bieżącej licencji)

dla klientów, korzystających z usług audytorskich

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

bezpłatnie

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 280 zł

dla innych klientów

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

cena netto 600 zł

GENEROWANIE PLIKU XML

cena netto 280 zł

pakiet dla biur rachunkowych i grupy podmiotów powiązanych

PROGRAM DO SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (nieograniczona liczba NIP/KRS)

cena netto 1 025 zł

GENEROWANIE PLIKU XML (za każdy generowany plik)

cena netto 180 zł